Rządowy Fundusz Polski Ład

czwartek, 03 marzec 2022

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – PIERWSZA EDYCJA PILOTAŻOWEGO NABORU WNIOSKÓW

W marcu 2022r. Gmina Łapy otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2021 na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy” składające się z następujących przedsięwzięć:

  1. Przebudowa ul. Polnej w Uhowie
  2. Przebudowa ul. 1-go Maja w Uhowie
  3. Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach
  4. Przebudowa dróg na Osiedlu Cukrowniczym w Łapach
  5. Przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Różanej w Łapach

Całkowita wartość inwestycji:  8 533 335,70 zł., tj.    5 % wkładu własnego w kwocie: 426 666,79 zł.

Dofinansowanie (promesa):      8 106 668,91 zł., tj. 95%

 

Inwestycje realizowane są przez Firma Drogowa Marcin Gryko (Przebudowa ul. Polnej w Uhowie, Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach, Przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Różanej w Łapach) oraz BBGM Gryko Kamila (Przebudowa ul. 1-go Maja w Uhowie, Przebudowa dróg na Osiedlu Cukrowniczym w Łapach)

Termin realizacji zadania: 31.03.2022 – 30.03.2023

Linki do artykułów:

Prawie 10 mln zł z „Polskiego Ładu” na budowę i przebudowę dróg w Gminie Łapy – http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2889-prawie-10-mln-zl-z-polskiego-ladu-na-budowe-i-przebudowe-drog-w-gminie-lapy

Umowy z wykonawcami inwestycji drogowych dofinansowanych z „Polskiego Ładu” http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3371-polski-lad

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - DRUGA EDYCJA NABORU WNIOSKÓW

W czasie drugiego naboru każda Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł.
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Gmina Łapy złożyła trzy wnioski: Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy na kwotę 9 500 000,00 zł., Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach na kwotę 9 996 000,00 zł oraz Modernizacja Stadionu Miejskiego w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 18a na kwotę 4 995 000,00 zł.

Wyniki naboru – informacja z 30-05-2022: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-ii-naboru

Gmina Łapy otrzymała promesę wstępna na kwotę 9 996 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach”.