Śp. Mieczysław Górski

Mieczysław Górski (1925-2014), wieloletni nauczyciel w łapskim LO, wybitny pedagog, pierwszy Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Łapy

Czytaj więcej...

Śp. Ksiądz Prałat Józef Wyzner

Ksiądz Prałat Józef Wyzner, mgr teologii, Kapelan Jego Świętobliwości Jana Pawła II uhonorowany przez Papieża Benedykta XVI tytułem: Prałata Jego Świątobliwości, pierwszy proboszcz i twórca parafii pw. Świętego Krzyża oraz budowniczy wspaniałego kościoła w Łapach, uhonorowany 25 stycznia 2010 r. Honorową Nagrodą Burmistrza Łap „Kryształową Podkową – Wyróżnieniem Roku”. 
Księdzu Prałatowi Józefowi Wyznerowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy m.in. za stworzenie wspólnoty parafialnej, wzniesienie w Łapach pięknego murowanego kościoła ze wspaniałymi organami oraz niezwykłą życzliwość i otwartość na wszelkie inicjatywy patriotyczne, kulturalne i społeczne odbywające się w mieście i gminie Łapy.

Czytaj więcej...

Ksiądz Kanonik Piotr Faltyn

Ks. Senior Faltyn Piotr, mgr teologii, kanonik honorowy Kapituły Katedry Łomżyńskiej. Ks. kanonikowi Faltynowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy m.in. za wieloletnią opiekę duszpasterską nad łapskim dekanatem i parafią pw. Św. Ap. Piotra Pawła w Łapach. W latach 1995-2000 staraniem Ks. prob. Piotra Faltyna zostało odnowione wnętrze kościoła wraz z ołtarzami, a także została wykonana nowa elewacja zewnętrzna, jak również został pomalowany dach kościoła.

Czytaj więcej...

Śp. Ksiądz Kanonik Mieczysław Pupek

Budowniczy kościoła i wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Łapach, Ksiądz Kanonik Mieczysław Pupek otrzymał pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Śp. Ksiądz Kanonik Tadeusz Baluk

Śp. Ksiądz Kanoniki Tadeusz Baluk, Wieloletni Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Uhowie, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy za ofiarną pracą duszpasterską oraz zaangażowanie w sprawy kulturalne i społeczne mieszkańców gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Śp. Krzysztof Jakub Putra

W katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginął Wicemarszałek Sejmu i Senatu RP Krzysztof Putra – jeden z największych polityków podlaskich i ważny polityk Polski, człowiek niezwykle Łapom życzliwy. To z jego inicjatywy pod koniec 2009 r. rozpoczęły się rozmowy delegacji łapskiego samorządu z Ministrem Michałem Bonim. Wicemarszałek uczestniczył we wszystkich pięciu spotkaniach. Zawsze podkreślał ponad polityczny charakter tych rozmów – uważał, że pomoc musi odbywać się ponad politycznymi podziałami. Dążył do poszukiwania najlepszych rozwiązań dla Łap w obliczu kryzysu, jaki dotknął nasze miasto po zamknięciu dwóch największych zakładów pracy. Darzył Ministra Boniego osobistym szacunkiem – zapewne z wzajemnością – co także miało wielki wpływ na charakter tych rozmów, toczonych w atmosferze zaufania i życzliwości. Interweniował w obronie Cukrowni Łapy, a także w wielu innych sprawach. Podejmował trudne problemy samorządowe. Wielokrotnie bywał w Łapach.

Czytaj więcej...

Śp. Jerzy Rydzewski

Pan Jerzy Rydzewski był powszechnie szanowanym, jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych mieszkańców naszego miasta. Profesor Rydzewski był wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń mieszkańców Ziemi Łapskiej. Wielokrotnie nagradzany, wyróżniany i odznaczany. Był bardzo chwalonym i cenionym przez młodzież pedagogiem. Praca była jego wielką pasją. Pan Rydzewski był żywą historią naszego miasta, ponieważ urodził się w 1924 roku, podczas gdy Łapy uzyskały prawa miejskie w 1925 roku.

Czytaj więcej...

Tadeusz Borowski-Beszta

Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta jest jednym z najbardziej znanych i zasłużonych osób w naszym regionie, zwłaszcza z powodu utworzenia i prowadzenia przez ponad 20 lat hospicjum w Białymstoku. Mieszkał i uczył się w Łapach. Nadal jest bardzo silnie związany z Łapami. Jest osobą cieszącą się powszechnym szacunkiem i nie budzącą żadnych kontrowersji. W 2014 r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał dr Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie Nagrodę Honorową „Świadek Historii”. Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom zaangażowanym w upowszechnianie wiedzy o historii Polski i regionu.

Czytaj więcej...