Wizyta studyjna w niemieckim mieście partnerskim - Wunsiedel

poniedziałek, 08 lipiec 2024

Podsumowanie 10 lat współpracy miast partnerskich Łapy – Wunsiedel, udział w obchodach Dnia Frankonii, prezentacja produktów lokalnych oraz walorów kulturalnych i turystycznych regionów, koncerty zespołu folklorystycznego „… kolej na Łapianki”, udział w niemieckich targach przedsiębiorczości to wszystko połączone z wymianą doświadczeń odbyło się w dniach 4-7 lipca w ramach wizyty studyjnej w partnerskim mieście Wunsiedel.

Podczas pobytu w Niemczech Gminę Łapy reprezentował zastępca burmistrza Krzysztof Dudziński oraz radni Rady Miejskiej Karol Brzozowski i Krzysztof Dobkowski, przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łapy: KGW „Ossenianki” z Gąsówki Osse, KGW „Wodźkowianki” z Roszków-Wodźków, KGW „Szeroka Struga” z Łap-Pluśniaków, KGW „Marysieńka” z Łap-Korczaków, KGW „Uhowianki” z Uhowa oraz KGW z Łupianki Starej. Do Niemiec pojechali też strażacy z OSP w Płonce Kościelnej i Uhowie wraz z komendantem wojewódzkim PSP w stanie spoczynku st. bryg. Robertem Dzierżkiem. Artystyczną ozdobą delegacji był zespół „…kolej na Łapianki”. W sumie 22 osoby.

- Cieszę się, że na jubileuszowe spotkanie udało się pozyskać dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego i zabrać większą grupę mieszkańców, aby zaprezentować nasze najlepsze lokalne produkty i ludową twórczość. To okazja, aby wymienić doświadczenia, poznać zwyczaje i zacieśnić współpracę – mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski. – Bardzo dziękuję uczestnikom wizyty, że tak pięknie zaprezentowali naszą gminę u naszych niemieckich partnerów.

W czasie czterodniowej wizyty członkowie delegacji mieli m.in. okazję zwiedzić miasto Wunsiedel i okolicę, obejrzeć musical „Jesus Christ Superstar” w Amfiteatrze Skalnym, odwiedzić tamtejszych strażaków ochotników, porozmawiać z mieszkańcami Wunsiedel czy uczestniczyć w pokazie umiejętności ptaków drapieżnych.

Jubileusz 10-lecia współpracy

Główne uroczystości obchodów 10. rocznicy współpracy miast partnerskich odbyły się 6 lipca. Poza gośćmi z Polski wzięły w niej udział także delegacje innych miast partnerskich: z Ostrov z Czech, z Mende z Francji oraz z Włoch. Spotkanie było okazją do ciekawych rozmów m.in. na temat dalszej współpracy. Podczas uroczystości zaśpiewał łapski zespół.

Burmistrz Wunsiedel Nicolas Lahovnik przekazał na ręce zastępcy burmistrza Krzysztofa Dudzińskiego na pamiątkę jubileuszu zegar ze zdjęciem ratusza, który ma przypominać o tym, „że zawsze jest dobry czas na spotkania mieszkańców miast partnerskich”.

Dzień Frankonii

 7 lipca Niemcy obchodzili Dzień Frankonii. Poprzedziła je parada delegacji w strojach regionalnych z flagami ulicami Wunsiedel. Gmina Łapy wystawiła swoje stoisko promocyjne z mnóstwem produktów lokalnych oraz materiałami promocyjnymi dotyczącymi turystyki. Uroczystość uświetnił m.in. wspaniały, godzinny koncert zespołu folklorystycznego „… kolej na Łapianki”.

- Nasza wizyta w Wunsiedel była wspaniałą okazją do wielu rozmów i wymiany doświadczeń nie tylko z naszymi partnerami w Niemczech, ale także z zaprzyjaźnionymi z nimi Francuzami, Włochami i Czechami. W obchodach Dnia Frankonii brali udział przedstawiciele władz i mieszkańcy całej Bawarii, mieliśmy okazję ich poznać i współtowrzyć fantastyczny klimat spotkania wielu narodowości i kultur. Uważam, że warto budować relacje nie tylko na płaszczyźnie formalnej. Cieszę się, że pięknie zaprezentowaliśmy Gminę Łapy i byliśmy częścią tego wspaniałego wydarzenia – mówi Krzysztof Dudziński, zastępca burmistrza.

- Delegacja z Łap zachwyciła wszystkich swoją muzyką i fantastycznym stoiskiem. Pięknie zaprezentowane produkty, a przede wszystkim ciepło i życzliwość w pozytywny sposób zbliżyły mieszkańców Wunsiedel i nie tylko do naszego polskiego miasta partnerskiego. Bardzo dziękujemy za wsparcie i dobrą współpracę – napisała po powrocie delegacji do Polski Inge Schuster, która koordynowała przedsięwzięcie w Niemczech.

Miasto Wunsiedel położone jest w Bawarii, w rejencji Górna Frankonia, w regionie Oberfranken-Ost w Niemczech.

Współpraca Wunsiedel z Łapami została nawiązana w 2013 r. za pośrednictwem Fundacji EuroNatur. Umowę partnerstwa ówcześni burmistrzowie Łap i Wunsiedel podpisali dn. 22 czerwca 2014 r. Umowa dot. współpracy na płaszczyznach: kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, gospodarczej, sportowej i turystycznej. Głównym jej celem jest dążenie do wzajemnego poznania się naszych społeczności, w poczuciu zrozumienia i wymiany doświadczeń m.in. poprzez  wspierania spotkań i wymiany wiedzy pomiędzy samorządami.

Dotychczas zrealizowano m.in. kilka wymian młodzieży miast partnerskich oraz odbyło się kilkanaście wizyt przedstawicieli samorządów i instytucji miast partnerskich.