Umowy z wykonawcami inwestycji drogowych dofinansowanych z „Polskiego Ładu”

piątek, 01 kwiecień 2022

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski w czwartek (31.03) podpisał umowy z wykonawcami pięciu inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki pieniądzom przyznanym z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Łączna wartość umów z wykonawcami budowy i przebudowy dróg w naszej gminie to ponad 8 mln 533 tys. zł, z czego 95 % stanowi rządowe dofinansowanie. Wkład Gminy Łapy to niecałe 430 tys. zł.

Wykonawcami inwestycji wybranymi w przetargu będą dwie firmy: Firma Drogowa Marcin Gryko i BBGM Gryko Kamila z siedzibami w Sowlanach.

Okres realizacji wszystkich inwestycji określono w umowach na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli inwestycje powinny się zakończyć najpóźniej do końca marca 2023r.

Dzięki przyznanym pieniądzom z „Polskiego Ładu”:

- zostanie wybudowana ul. Polna o długości ok. 400 m w Uhowie – wartość umowy: 757.202,60 zł, wykonawca: Firma Drogowa Marcin Gryko

- zostanie przebudowana ul. 1-go Maja o długości ok. 750 m w Uhowie - wartość umowy: 2.744.846,20 zł, wykonawca: BBGM Gryko Kamila

- zostanie przebudowana ul. Witosa i ul. Letnia o długości ok. 260 m w Łapach (Osse) – wartość umowy: 839.713,60 zł, wykonawca: Firma Drogowa Marcin Gryko                 

- zostaną przebudowane drogi wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Cukrowniczym na łącznej długości ok. 550 m - wartość umowy: 2.140.874,15 zł, wykonawca: BBGM Gryko Kamila

- zostaną przebudowane ul. Konwaliowa i ul. Różana na łącznej długości ok. 520 m w Łapach - wartość umowy: 2.050.699,15 zł, wykonawca: Firma Drogowa Marcin Gryko         

Gmina posiada dokumentację dotyczącą przedmiotowych inwestycji oraz pozwolenia na realizację inwestycji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.