Prawie 10 mln zł z „Polskiego Ładu” na budowę i przebudowę dróg w Gminie Łapy

poniedziałek, 25 październik 2021

Ogromna kwota – 9 mln 994 tys. zł zasili budżet Gminy Łapy.

Dofinansowanie w tej wysokości z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg w naszej gminie pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Wyniki pierwszego naboru w ramach tych środków ogłosił w poniedziałek (25.10)  na specjalnej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Dzięki przyznanym pieniądzom z „Polskiego Ładu”:

- zostanie wybudowana ul. Polna o długości ok. 400 m. oraz przebudowana ul. 1-go Maja o długości ok. 750 m w miejscowości Uhowo,

- zostanie przebudowana ul. Witosa i ul. Letnia o długości ok. 260 m w miejscowości Łapy (Osse),

- zostaną przebudowane drogi wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Cukrowniczym na łącznej długości ok. 550 m,

- zostaną przebudowane ul. Konwaliowa i ul. Różana na łącznej długości ok. 520 m w mieście Łapy.

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski, wnioskując o środki z tego rządowego programu, wybrał i zgłosił ulice, które posiadają niezbędna dokumentację oraz pozwolenia na realizację inwestycji.

Planowany wkład Gminy Łapy to 526 tys. zł. Gmina otrzymała dotację we wnioskowanej kwocie.

Dodatkowo Gmina Łapy składała jeszcze wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach oraz na udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz rowów odprowadzających wodę opadową na terenie Gminy Łapy. W pierwszym pilotażowym naborze dofinansowanie otrzymało jedno zadanie polegające na budowie i przebudowie dróg.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.