Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do usług publicznych świadczonych w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach (budynek Urzędu Stanu Cywilnego)

piątek, 10 listopad 2023

Tytuł projektu: Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do usług publicznych świadczonych w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach (budynek Urzędu Stanu Cywilnego)

Umowa nr PPA/00005/10/D z dnia 10 listopada 2023 roku zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 (PEFRON) w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”.                                                                                                                                                                         

Moduł Programu: Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

Termin realizacji projektu: do sierpnia 2024 roku (było: do czerwca 2024 roku - 20.02.2024 r. został podpisany Aneks nr 1)

Wartość dofinansowanie z PFRON: 87 426,35 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: usunięcie bariery architektonicznej w postaci schodów poprzez budowę platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego (USC) w Łapach