Rosną fundamenty pływalni

wtorek, 29 listopad 2022

Prace związane z budową basenu w Łapach przy ul. Matejki rozpoczęły się pod koniec października 2022 r.  Zaraz po podpisaniu umowy wykonawca inwestycji - firma RS Budownictwo S.A. z Białegostoku rozpoczął prace przygotowawcze związane z organizacją terenu i zaplecza budowy. Następnie zostały wykonywane roboty rozbiórkowe i prace ziemne. Aktualnie zaś wykonywane są prace związane z wylewaniem betonu podkładowego pod fundamenty. W dalszej kolejności natomiast planowane są prace związane z wykonywaniem fundamentów.

Kryta pływalnia będzie się mieściła w jednokondygnacyjnym budynku z zapleczem połączonym ze Szkoła Podstawową nr 1. Część pomieszczeń zostanie w tym celu przebudowana, aby umożliwić dostęp do pływalni bezpośrednio z budynku szkoły.

Niecka basenowa będzie miała wymiary 16,67x8,5 m i głębokość od 1,00 do 1,80 m. W części rekreacyjnej zaprojektowano brodzik, jacuzzi, zespół saun z natryskami, aneks wypoczynkowy wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym pływalni składającym się z przebieralni z zespołami natrysków i WC oraz przebieralni i natrysku z WC dla osób niepełnosprawnych.

Do basenu będzie prowadził hol wejściowy dostępny z zewnątrz poprzez wiatrołap połączony komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szkoły. W holu wejściowym będzie się mieściła m.in. portiernia z szatnią, minibistro z zapleczem, pokój ratowników oraz zespół sanitariatów znajdujący się w istniejącym budynku szkoły, zaplecze socjalne pracowników składające się z szatni  pracowniczych z sanitariatami oraz pokoju socjalnego.

Powstaną też niezbędne pomieszczenie techniczne tj. np. : wentylatornia na parterze oraz pomieszczenie techniki basenowej w podpiwniczeniu czy pomieszczenia magazynowe basenu oraz wszystkie potrzebne instalacje i przyłącza.

Prace zgodnie z umową mają się zakończyć za dwa lata.

Wartość podpisanej umowy to kwota 16.998.600,00 zł.

Na „Budowę krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach” Gmina Łapy pozyskała w tej kadencji łącznie 15.468.600 zł.  Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 4.472.600,00 zł.

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 9.996.000,00 zł.

- Budżetu Województwa Podlaskiego – kwota 1.000.000,00 zł