Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony - sprzedaż nieruchomosci przy ul. Wąskiej

poniedziałek, 20 czerwiec 2022

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, (zabudowanej budynkiem gospodarczym), stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/1 o powierzchni 616 m2, położonej w Łapach przy ul. Wąskiej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00282024/2. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony - sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnikowskiej

poniedziałek, 20 czerwiec 2022

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej (murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 132 m2) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/2 o powierzchni 596 m2, położonej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00282024/2. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Ósmy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bokinach

środa, 08 czerwiec 2022

Burmistrz Łap ogłasza ósmy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3, o powierzchni 0,9507 ha, położonej we wsi Bokiny, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00062443/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (likwidacja nastąpiła w 2012 r.). Na nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:

Czytaj więcej...

V ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 12 lipiec 2021

Burmistrz Łap ogłasza piąty, ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

IV przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 12 lipiec 2021

Burmistrz Łap ogłasza czwarty przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Piąty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bokinach

piątek, 28 maj 2021

 

BURMISTRZ ŁAP

 

ogłasza piąty przetarg ustny, nieograniczony

Czytaj więcej...

Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. 3 Maja 37

czwartek, 08 kwiecień 2021

Burmistrz Łap ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 891/3, 891/4, 891/5 i 891/6 o łącznej powierzchni 729 m2, położonej w Łapach, przy ul. 3 Maja 37. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00003205/6. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. 3 Maja 37

wtorek, 02 luty 2021

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 891/3, 891/4, 891/5 i 891/6 o łącznej powierzchni 729 m2, położonej w Łapach, przy ul. 3 Maja 37. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00003205/6. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w obrębie Gąsówka Osse

poniedziałek, 01 luty 2021

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 37/62 i 37/64, o łącznej powierzchni 600 m kw., położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00035829/9. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości w Podstrefie Łapy

środa, 20 styczeń 2021

Burmistrz Łap ogłasza trzeci przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...