Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

poniedziałek, 24 czerwiec 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zmianami), informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Łapach, przy ul. gen. W. Sikorskiego 24, wywieszono, na okres 21 dni, tj. od 24 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania  działki przyległej. Działka nr 194/5 o powierzchni 553 m2, położona jest w Gąsówce_Oleksin, Gmina Łapy.   

Informacji na temat nieruchomości udziela Referat Nieruchomości Urzędu, tel. 85 715 22 51 wew. 303.

Czytaj więcej...

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno

wtorek, 18 czerwiec 2024

Burmistrz Łap ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, złożonej z działek nr 125/2 i 124/3, o powierzchni 1 080 m2, położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00062444/4. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu dz. nr 1804/2

wtorek, 11 czerwiec 2024


Burmistrz Łap informuje, iż 4 czerwca 2024 r. w siedzibie Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach, przy ul. gen. W. Sikorskiego 22, odbył się przetarg z pierwszego, ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej (murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 132 m2) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/2 o powierzchni 596 m2, położonej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00282024/2.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu EURO-PARK WISŁOSAN

poniedziałek, 13 maj 2024

Informuję, że Urząd  Miejski w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, procedował ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy. Przedmiotem przetargu była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r. położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

Czytaj więcej...

Burmistrz Łap ogłasza przetarg ustny, nieograniczony

poniedziałek, 06 maj 2024

Burmistrz Łap ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej (murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 132 m2) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/2 o powierzchni 596 m2, położonej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00282024/2. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

piątek, 26 kwiecień 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Łapach, przy ul. gen. W. Sikorskiego 24, wywieszono, na okres 21 dni, tj. od 26 kwietnia do 16 maja 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na podstawie artykułu 198g w/w ustawy, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Działka oznaczona  nr geod. 1870/42, o powierzchni 380 m2, położona jest w obrębie Łapy I.   

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

środa, 17 kwiecień 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 426/2, położona w obrębie Łupianka Stara, została przeznaczona do zbycia w drodze  zamiany: 

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położone w obrębie m. Łapy II i Łapy-Szołajdy

czwartek, 25 styczeń 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815.), podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazane nieruchomości położone w obrębie m. Łapy II i Łapy-Szołajdy, gmina Łapy zostały przeznaczone do sprzedaży:

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

piątek, 12 styczeń 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029) informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Łapach, przy ul. gen. W. Sikorskiego 24, wywieszono, na okres 6 tygodni tj. od 12 stycznia 2024 r. do 23 lutego 2024 r., wykaz nieruchomości położonej w obrębie Łapy Szołajdy, przeznaczonej do sprzedaży. Działka oznaczona jest numerem geodezyjnym 8, a jej powierzchnia to 570 m2.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu

piątek, 01 grudzień 2023

Burmistrz Łap informuje, iż 1 grudnia 2023 r. w siedzibie Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 22, odbył się szósty, ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/2 o powierzchni 596 m2, położonej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej, obręb Łapy I. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BIB/00282024/2.

Czytaj więcej...