Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

piątek, 27 listopad 2020

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) dawniej Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to kompleksowy instrument wspierający realizację zadań na drogach zarządzanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Zadaniem FDS jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych.

Źródłem finansowania Funduszu Dróg Samorządowych są wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto może on być zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. 

Jest to narzędzie pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadania realizowane w 2020 - 2023 roku w Gminie Łapy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) dawniej Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to kompleksowy instrument wspierający realizację zadań na drogach zarządzanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Zadaniem FDS jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych.

Źródłem finansowania Funduszu Dróg Samorządowych są wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto może on być zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. 

Jest to narzędzie pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadania realizowane w 2020 - 2023 roku w Gminie Łapy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2023. PRZEBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Strażackiej na łącznej długości 230 [m], posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową, miejscami bitumiczną. Stan ulicy określony jest jako zły, posiada w chwili obecnej liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym oraz zadołowania, wyboje i nierówności. Ulica Strażacka uzyska nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Wykonane zostaną nowe oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje mieszkaniowe z kostki brukowej betonowej. Przebudowane zostanie również 1 skrzyżowanie

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 633 890,20 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 372 788,60 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 261 101,60 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2023 r. – marzec 2024 r.

Data podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim – 30.06.2023

Linki do artykułu:

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4670-umowy-na-przebudowe-kolejnych-pieciu-ulic-podpisane

Zakończenie budowy: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4896-ulica-strazacka-juz-po-remoncie

2023. ROZBUDOWA ULICY C. K. NORWIDA ORAZ UL. J. KOCHANOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI GĄSÓWKA STARA, GM. ŁAPY

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: nastąpi rozbudowa ul. C. K. Norwida na długości 370 [m] i ul. J. Kochanowskiego na długości 140 [m] (razem wykonana zostanie rozbudowa na łącznej długości 510 [m]). Obie drogi posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową. Stan tych ulic określony jest jako zły, posiadają one w chwili obecnej liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym oraz zadołowania, wyboje i nierówności. Obie ulice uzyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej  wraz ze zjazdami na poszczególne posesje . W ul. C. K. Norwida zostanie umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa oraz powstaną chodniki.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1.312.218,80 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 750.600,00 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 561.618,80 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2023 r. – marzec 2024 r.

Data podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim – 30.06.2023

 Linki do artykułów:

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4670-umowy-na-przebudowe-kolejnych-pieciu-ulic-podpisane

2022. PRZEBUDOWA ULICY SPÓŁDZIELCZEJ W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Spółdzielczej na łącznej długości 370 [m], posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako bardzo zły z licznymi deformacjami w profilu podłużnym i poprzecznym, liczne zadołowania i wyboje i nierówności. Ulica Spółdzielcza uzyska nową nawierzchnię bitumiczną oraz zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sieć wodociągowa. Powstaną także chodniki po obu stronach drogi na łącznej długości 740 [m] i wykonane zostaną nowe oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje z kostki brukowej betonowej. Wybudowane zostanie także wyniesione przejście dla pieszych oraz wykonane zostaną oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 3 311 666,75 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 430 471,33 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 881 195,42 zł.

HARMONOGRAM PRAC: grudzień 2022 – kwiecień 2024

Linki do artykułu:

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4193-ulica-spoldzielcza-zostanie-przebudowana

Utrudnienia związane z przebudową ul. Spółdzielczej w Łapach

Zakończenie budowy ul. Spółdzielczej: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4843-ulica-spoldzielcza-po-gruntownej-modernizacji

2022. PRZEBUDOWA ULICY KORCZAKA W ŁAPACH – I ETAP

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Korczaka (na odcinku od ul. Goździkowskiej do ul. Grottgera) posiada w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako bardzo zły z licznymi deformacjami w profilu podłużnym i poprzecznym. Ta część ulicy Korczaka, na łącznej długości 167 m. uzyska nową nawierzchnię bitumiczną oraz zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki na łącznej długości 320 m i wykonane zostaną nowe zjazdy oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje. Przebudowane zostanie skrzyżowanie oraz wyniesione przejście dla pieszych. Wykonane zostaną również oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu. Powstanie przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 40 miejsc parkingowych: 19 miejsc parkingowych po stronie budynku szpitala i 21 po drugiej stronie ul. Korczaka.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 500 241,70 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 895 237,32 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 605 004,38  zł.

HARMONOGRAM PRAC: styczeń 2023 – sierpień 2023

Linki do artykułu:

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4052-40-dodatkowych-miejsc-parkingowych-przy-szpitalu-i-nowa-nawierzchnia-na-ul-korczaka

 

2022. PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY DŁUGIEJ I BUDOWA UL. ŻURAWIEJ W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: Zadanie dotyczy prac na dwóch odcinkach dróg: przebudowy nawierzchni jezdni i chodników dla pieszych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wypustami deszczowymi odcinka ul. Długiej o długości 123,70 m. posiadającej w chwili obecnej nawierzchnię gruntową obramowaną krawężnikiem oraz budowy ul. Żurawiej o długości 210,00 m. w stanie istniejącym posiadają nawierzchnię żwirową bez wydzielonych chodników dla ruchu pieszego.  Odcinki te tworzą połączony ciąg dróg na Osiedlu „Bociany”. Ulice uzyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem jezdni betonowymi krawężnikami oraz zostanie w nich umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstanie także chodnik o długości 300 m i wykonane zostaną nowe zjazdy oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje. Przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 506 364,22 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 479 282,36 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 027 081,86 zł.

HARMONOGRAM PRAC: sierpień 2022 – październik 2022

Linki do artykułu:

Umowa z wykonawcą http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3790-kolejne-ulice-w-lapach-zyskaja-nowa-nawierzchnie

2022. PRZEBUDOWA ULICY WODOCIĄGOWEJ W ŁAPACH

 

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Wodociągowej na łącznej długości 423 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową, której stan określony jest jako bardzo zły z licznymi deformacjami w profilu podłużnym i poprzecznym. Ulica Wodociągowa uzyska nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obramowaniem jezdni betonowym krawężnikiem oraz zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstanie także po prawej stronie chodnik o długości 510 m i wykonane zostaną nowe zjazdy oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje. Przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie wyniesione oraz 1 przejście dla pieszych. Wykonane zostaną również oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 849 172,00 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 681 352,78 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 167 819,22 zł.

HARMONOGRAM PRAC: lipiec 2022 – kwiecień 2024

Linki do artykułu:

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3724-spelnia-sie-marzenia-mieszkancow-ul-wodociagowej-o-nowej-drodze

 

2021. PRZEBUDOWA UL. BOH. WESTERPLATTE W ZAKRESIE BUDOWY PARKINGÓW I CHODNIKA

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: nastąpi przebudowa ul. Boh. Westerplatte na długości 80 m. w zakresie budowy parkingu i wykonania  2 zatok postojowych oraz budowy chodnika z kostki brukowej (również o długości 80 m.). W ramach prac budowalnych wykonane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 272 887,73 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 144 401,98 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 128 485,75 zł.

HARMONOGRAM PRAC: grudzień 2021 – czerwiec 2022

 

2021. PRZEBUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ W ŁAPACH – ETAP I

 

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Krańcowej na łącznej długości 505 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową, której stan określony jest jako zły z licznymi deformacjami w profilu podłużnym i poprzecznym. Ulica Krańcowa uzyska nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstanie także chodnik o długości 261 m i wykonane zostaną nowe zjazdy oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje. Przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie wyniesione oraz 1 wyniesione przejście dla pieszych. Wykonane zostaną również oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 328 147,97 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 766 647,01 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 561 500,96 zł.

 HARMONOGRAM PRAC: czerwiec 2021 – październik 2021

Linki do artykułu: Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2529-coraz-blizej-modernizacji-ul-krancowej-jest-umowa-z-wykonawca

Link do artykułu: Ulica Krańcowa odmeiniona po przebudowie http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2881-ulica-krancowa-odmieniona-po-przebudowie

 

2020. BUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 106595B I NR 106558B (UL. KOLEJOWA) NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ NR 1527B W ŁAPACH DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 681 W ŁAPACH ŁYNKACH - ETAP I

 

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: budowa dróg gminnych o łącznej długości 1 138 m, będących do tej pory nieutwardzonymi drogami o nawierzchni żwirowej i z destruktu asfaltowego. Drogi te zyskają nawierzchnię bitumiczną, w drogach zostanie umiejscowiona konieczna infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 2 271 m i liczne zjazdy na posesje. Przebudowanych i wybudowanych zostanie 6 skrzyżowań, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na odcinku 1 430 m będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 4 469 697,00 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 2 682 440,88 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 787 256,12 zł.

HARMONOGRAM PRAC: październik 2020 – marzec 2023

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1893-ulice-piaskowa-i-kolejowa-z-umowami-na-przebudowe

2020. PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W ŁAPACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ulicy o długości 372 m na odcinku stanowiącym połączenie komunikacyjne między ul. Główną i ul. Polną. Ulica ta posiada obecnie nawierzchnię bitumiczną w złym stanie z licznymi deformacjami, a po inwestycji będzie to nowa nawierzchnia bitumiczna. W pasie drogowym zostanie umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także ciągi pieszo-rowerowe, chodniki o łącznej długości ponad 744 m oraz zjazdy na posesje prywatne. Przebudowane i wybudowane zostaną 2 skrzyżowania  oraz powstanie 1 wyniesione przejście. Na całym nowym odcinku drogi będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 116 559,40 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 417 469,66 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 699 089,74 zł.

HARMONOGRAM PRAC: październik 2020 – czerwiec 2022

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1893-ulice-piaskowa-i-kolejowa-z-umowami-na-przebudowe

Rozpoczęcie prac:http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2892-zaczyna-sie-przebudowa-ul-piaskowej-od-wtorku-26-10-utrudnienia-w-ruchu

2020. PRZEBUDOWA ULICY WYSPIAŃSKIEGO W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: prace będą prowadzone na odcinku o długości 380 m. od ul. Goździkowskiej do ul. Wyszyńskiego. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna. Ulica uzyska nową nawierzchnię bitumiczną. Powstaną również nowe chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej, przebudowane zostaną 2 skrzyżowania oraz powstaną 2 wyniesione przejścia dla pieszych i 1 oznakowanie aktywne oraz  na odcinku 380 m. wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 324 798,40 zł.         

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 527 913,38 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 796 885,02 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2020 – październik 2021

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2022-wkrotce-przebudowa-ul-wyspianskiego

2020. PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Cmentarnej na łącznej długości 385 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Ulica ta zyska nową nawierzchnię bitumiczna, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa.Powstaną także chodniki o łącznej długości 385 m i zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na odcinku 270 m powstanie ciąg pieszo-rowerowy.Ulica Cmentarna uzyska nowy wygląd, poprawie ulegnie dostępność do budynków jedno i  wielorodzinnych oraz punktów usługowych.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 188 949,12 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 826 521,51 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY:362 427,61 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2020 – październik 2021

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2007-dwie-kolejne-umowy-na-remont-ul-cmentarnej-i-drog-w-plonce-koscielnej

Postęp prac: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2344-ulica-cmentarna-doczekala-sie-przebudowy-powstanie-tez-parking-przy-przedszkolu-nr-2

2020. PRZEBUDOWA ULICY NOWY RYNEK I ULICY ARMII KRAJOWEJ W ŁAPACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ Z PRZYKANALIKAMI

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Nowy Rynek i Armii Krajowej na łącznej długości 320,62 m. Ulice te posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Obie ulice uzyskają nową nawierzchnię bitumiczną, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 398 m i zjazdy. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania oraz powstaną 2 wyniesione przejście dla pieszych. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 363 951,87 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 945 453,73 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 418 498,14 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – maj 2022

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1997-kolejne-umowy-na-przebudowy-drog-w-lapach-podpisane

Postęp prac: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2592-budowa-ul-nowy-rynek-i-armii-krajowej-3

2020. PRZEBUDOWA ULICY SIEDLECKIEGO I ULICY CYGAŃSKIEGO W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa dwóch dróg gminnych o łącznej długości 340 m, będących do tej pory drogami o nawierzchni żwirowej. Drogi te zyskają nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, w drogach zostanie umiejscowiona kanalizacja deszczowa. Na całej długości przebudowanych dróg powstaną chodniki i zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 708 426,54 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 453 763,27 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 254 663,27 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – październik 2021

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1997-kolejne-umowy-na-przebudowy-drog-w-lapach-podpisane

2020. PRZEBUDOWA ULIC: MALCZEWSKIEGO, WYCZÓŁKOWSKIEGO, GIERYMSKIEGO I MICHAŁOWSKIEGO W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego (ulice na Os. Malarzy) w Łapach na łącznej długości 343 m. Ulice te posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Wszystkie cztery ulice uzyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 305 m i zjazdy oraz przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 544 273,41 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 376 212,84 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 168 060,57 zł.

HARMONOGRAM PRAC: grudzień 2020 – listopad 2021

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2042-ulice-na-osiedlu-malarzy-maja-wykonawce

Postęp prac na Osiedlu Malarzy: Ruszyła przebudowa dróg na Osiedlu Malarzy

Postęp prac na Osiedlu Malarzy: Ulice: Gierymskiego, Michałowskiego i Wyczółkowskiego mają nową nawierzchnię

2020. PRZEBUDOWA DROGI NR 106548B I NR 106550B W MIEJSCOWOŚCI PŁONKA KOŚCIELNA, GMINA ŁAPY

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna na łącznej długości 1 174 m. Droga nr 106548B posiada obecnie nawierzchnię utwardzoną powierzchniowym utrwaleniem, a droga 106550B powierzchnię żwirową. Stan tych dróg określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Drogi te przebiegają przez tereny głownie z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Obie drogi zyskają nową nawierzchnię bitumiczną i z kostki betonowo-brukowej, odbędzie się również budowa nowego systemu odwadniania drogowego polegająca na wykonaniu odcinków kanalizacji deszczowej. Wybudowany zostanie chodnik na łącznej długości 650 m i pobocze na łącznej długości 524 m oraz zjazdy na posesje. Powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych i 1 oznakowanie aktywne.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 685 090,00  zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 611 376,63 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 073 713,37 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – luty 2023

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2007-dwie-kolejne-umowy-na-remont-ul-cmentarnej-i-drog-w-plonce-koscielnej

Ruszyła przebudowa dróg w Płonce Kościelnej: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2875-ruszyla-przebudowa-drog-w-plonce-koscieln