Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

czwartek, 01 lipiec 2021

Projekt realizowany w ramach Umowy o przyznanie grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej min. 140 osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności (powyżej 18 r.ż.) poprzez zapewnienie przez Gminę Łapy usług indywidualnego transportu door-to-door mieszkańcom Gminy Łapy do 30 listopada 2022r.

Planowane efekty (wskaźniki projektu):

  • liczba jednostek samorządu terytorialnego, które oferują usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności po zakończeniu udziału w projekcie – 1
  • liczba jednostek samorządu terytorialnego, które oferują usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności dzięki wsparciu EFS – 1
  • liczba użytkowników / użytkowniczek usług door-to-door, objęta wsparciem w projekcie grantowym (ogółem), w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty – 140 osób, w tym 70 osób potrzebujących pomocy/asysty
  • liczba użytkowników / użytkowniczek usług door-to-door poruszających się na wózku inwalidzkim – 10 osób

Wartość projektu: 703 038,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich (84,28%):  592 520,64 zł

Wszyscy mieszkańcy, potrzebujący stałego lub okresowego wsparcia w zakresie mobilności podczas wyjazdów w celach związanych z szeroko pojętą aktywizacją społeczną i zawodową mogą zamówić usługę:

  • poprzez aplikację internetową przewoz.cuslapy.pl
  • pod numerem tel. 786-044-041, 85-715-25-50
  • osobiście w Centrum Usług Społecznych w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 5

Okres realizacji: 27.05.2021-30.11.2022

Okres trwałości: 01.12.2022-01.08.2025