Powietrze bez trującego dymu

niedziela, 17 styczeń 2021

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypomniamy artykuł z ubiegłego roku o możliwościach ograniczenia dymienia z komina.

Bardzo dużo mówi się o smogu i wpływie trujących gazów i pyłów na nasze zdrowie. Substancje te wdychamy wszyscy. Dlatego co roku przypominamy artykuł o tym, jak niewielkie zmiany w sposobie palenia w domowym piecu mogą znacznie ograniczyć dymienie z komina oraz zmniejszyć zużycie opału. Osoby, które w swoich piecach opał zapalają "od góry" a nie podkładając ogień pod niego mówią o konkretnych oszczędnościach. Z ich kominów wydobywa się biała mgiełka.

Co ciekawe wielu mieszkańców gminy Łapy już od kilku lat stosuje tę metodę palenia, stopniowo zachęcając do niej swoich sąsiadów, rodzinę i znajomych. Wciąż jednak widok gęstego dymu unoszącego się nad dachami domów jest powszechny. Warto więc podjąć próbę zmiany swoich przyzwyczajeń. Z korzyścią dla zdrowia, ale również  dla domowego budżetu.

Jak zmniejszyć dymienie i zużycie opału?

Jak się okazuje kopcący komin nie jest zjawiskiem, bez którego ogrzewanie domu nie może się obyć. Co więcej jest wręcz sygnałem częściowego marnotrawienia opału. Wystarczy jednak dokonanie prostych zmian aby znacznie ograniczyć dymienie, a przy tym także zmniejszyć zużycie opału.

Rozpalaj opał od góry

Jak to możliwe? Kluczem do zrozumienia tego problemu jest przyjrzenie się sposobowi, w jaki powszechnie pali się w domowych kotłach centralnego ogrzewania. Większość posiadaczy pieców rozpala w nich podkładając ogień pod ułożony opał lub też dorzucając opał bezpośrednio na już palący się ogień. Wskutek tego powstaje nadmierna ilość dymu, składającego się z gazów i pyłów, które niespalone trafiają do komina, a stamtąd na zewnątrz pozostawiając za sobą ciemną smugę. A wystarczy odwrócić tą tradycyjnie stosowaną zasadę rozpalania i zdecydować się na zapalenie opału od góry. Jaką daje to różnicę widać na poniższym filmie.

Zapewnij odpowiedni dopływ powietrza

Innym warunkiem jest zapewnienie dopływu odpowiedniej ilości powietrza do wnętrza pieca. Dzięki takim zmianom w sposobie palenia opał jest wykorzystywany efektywniej - wypala się nieco wolniej, systematycznie są spalane powstające gazy, które również dają ciepło. Ogranicza się w ten sposób także ilość zanieczyszczeń osadzających się w kominie i uwalnianych do atmosfery.

Na rynku, a co za tym idzie również i w domowych kotłowniach, można spotkać różne rodzaje kotłów. Stąd też nie w każdym domu sposób przeprowadzenia zmiany i jej efekty będa takie same. W krótkim tekście nie sposób poruszyć wszelkich aspektów, dlatego też warto zajrzeć do szerokiego kompendium wiedzy na temat metody palenia "od góry", znajdującego się na stronie czysteogrzewanie.pl. Można tam znaleźć szczegółowe porady dla posiadaczy praktycznie każdego typu pieca na paliwa stałe. Kilka artykułów dotyka również tematu palenia w kominkach.

Zachęcamy do lektury, przenoszenia dobrych metod do własnych kotłowni i propagowania idei czystego spalania.

Spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych

Zupełnie innym tematem jest niezgodne z prawem spalanie śmieci, plastikowych butelek, folii, tworzyw sztucznych i innych odpadów w domowych kotłowniach i piecach.

Spalanie odpadów powoduje ulatnianie się do atmosfery chorobotwórczych gazów i pyłów. Substancje te wdychamy wszyscy, a najbardziej zagrożone są osoby przebywające najbliżej źródła skażenia. Trujemy więc  siebie, swoją rodzinę, w tym w szczególności dzieci i osoby starsze oraz sąsiadów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a nawet krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenie tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Proceder spalania tworzyw sztucznych może przyczynić się także do powstania pożarów w budynkach mieszkalnych, ponieważ w wyniku ich spalania w piecach dochodzi do zatykania się przewodów kominowych, co grozi ich rozerwaniem.

Dziękujemy Panu Leszkowi Krassowskiemu, który jest lokalnym popularyzatorem czystego ogrzewania. Niniejszy tekst jest efektem inicjatywy, z jaką wystąpił na sesji Rady Miejskiej w Łapach, aby uświadamiać mieszkańcom błędy w korzystaniu z domowych pieców, upowszechniać wiedzę na temat właściwego ich wykorzystywania i zachęcać do zmiany utrwalonych przyzwyczajeń na rzecz efektywnego i czystego ogrzewania domów.

Informacje: czysteogrzewanie.pl
Filmy i zdjęcie: czysteogrzewanie.pl, www.youtube.com