Ulice Piaskowa i Kolejowa z umowami na przebudowę

poniedziałek, 26 październik 2020

Dwie kolejne gminne drogi, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 mają już swego wykonawcę. W najbliższym czasie modernizowana będzie ulica Kolejowa wraz z drogą w kierunku Łap-Łynek oraz ulica Piaskowa.

W imieniu Gminy Łapy w poniedziałek 26 października umowy z wykonawcą obu inwestycji - Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych „Mipa” Leon Stankiewicz w Białymstoku podpisał zastępca burmistrza Krzysztof Dudziński.

Ulica Kolejowa wraz z drogą w kierunku Łap-Łynek

Na odcinku 1138 m od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy oraz chodniki i zjazdy. Droga zyska też oświetlenie.

Wartość zamówienia to ponad 4 mln 415 tys. zł, z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020.

Zgodnie z umową droga ma być gotowa w połowie marca 2023 r.

Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach

Nową nawierzchnię bitumiczną zyska także ulica Piaskowa. Modernizacja drogi będzie prowadzona na odcinku 370 m od ulicy Polnej do ul. Głównej. Wykonana zostanie tam kanalizacja deszczowa. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy oraz chodniki i zjazdy. W kilku miejscach zostaną wybudowane parkingi, m.in. przy przychodni. Na skrzyżowaniu z ulicą Nowy Rynek powstanie wyniesione przejście dla pieszych.

Wartość umowy to prawie 2 mln 85 tys. zł, z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020.

Termin zakończenia inwestycji określono w umowie na początek czerwca 2022 r.