Coraz bliżej modernizacji ul. Krańcowej. Jest umowa z wykonawcą

piątek, 18 czerwiec 2021

Jeszcze w tym roku – zgodnie z właśnie podpisaną umową do 29 października - zostanie przebudowany odcinek ulicy Krańcowej w Łapach.

Umowę z wykonawcą prac firmą Drogową Marcin Gryko z siedzibą w Sowlanach podpisał w piątek (18.06) burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

- Sukcesywnie i konsekwentnie realizujemy założenia, że jednym z najważniejszych priorytetów dla Gminy jest budowa dróg, przede wszystkim tam, gdzie ich dotąd nie było. Takim przykładem jest właśnie ul. Krańcowa – ulica nieutwardzona, która wymaga wykonania przebudowy i wykonania nawierzchni – mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

I etap inwestycji obejmuje przebudowę ponad 0,5 km drogi i zostanie wykonany w następującym zakresie:

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,

- przebudowa i budowa zjazdów do działek,

- budowa chodników,

- budowa robót wykończeniowych,

- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Ulice Krańcowa znalazła się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w 2021 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskane dofinansowanie to w przypadku ul. Krańcowej (I etap inwestycji) – ponad 766 tys. zł. Wartość prac to ponad 1 mln 307 tys. zł.