Kolejne umowy na przebudowy dróg w Łapach podpisane

środa, 25 listopad 2020

Ulice Siedleckiego i Cygańskiego oraz Nowy Rynek i Armii Krajowej w Łapach zostaną przebudowane. W przetargu wyłoniono wykonawców prac. We wtorek (24.11) burmistrz Krzysztof Gołaszewski podpisał z nimi umowy. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

Przebudowa dróg jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowi 70% kosztów kwalifikowanych. Wnioski m.in. o to dofinansowanie burmistrz Krzysztof Gołaszewski złożył w ubiegłym roku i gmina w ramach środków z FDS otrzymała ogromne wsparcie finansowe.  

Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego

Przebudowę ulicy Siedleckiego i Cygańskiego będzie prowadziła firma BRUKTON Sp. z o.o. z siedzibą z Białegostoku. Z ramienia firmy umowę z gminą podpisała prezes zarządu Izabela Juchniewicz. Wartość zamówienia to prawie 686 tys. zł. W ramach prac na odcinku 340 m zostanie wybudowana m.in. kanalizacja deszczowa i zostanie położona nowa nawierzchnia. Zainstalowane będą także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie budowy zaplanowano zgodnie z umową na koniec października 2021 r.

Przebudowa ulicy Nowy Rynek i Ulicy Armii Krajowej

Z kolei przebudową ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej zajmie się firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach. Umowę z burmistrzem Krzysztofem Gołaszewskim podpisali właściciele firmy bracia Andrzej i Grzegorz Jurczuk. Tu także zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i powstanie nowa nawierzchnia. Wartość umowy to  ponad 1 mln 360 tys. zł.  Ulice będą gotowe pod koniec maja 2022 r.