Budowa ul. Nowy Rynek i Armii Krajowej

czwartek, 08 lipiec 2021

Rozpoczęła się przebudowa ul. Nowy Rynek i Armii Krajowej w Łapach.

Termin wykonania robót ustala się do dnia: 31.05.2022 r.

Wykonawcą robót jest - Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach

Wartość - 1 360 666,77 zł brutto

W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna w ul. Nowy Rynek i w ul. Armii Krajowej.

W ul. Nowy Rynek będą także nowe chodniki.

Wykonana będzie nowa kanalizacja deszczowa oraz wyniesione przejścia dla pieszych.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania - 945 453,73 zł

Więcej informacji: PRZEBUDOWA ULICY NOWY RYNEK I ULICY ARMII KRAJOWEJ W ŁAPACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ Z PRZYKANALIKAMI

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2009-fundusz-drog-samorzadowych-fds