Ważne telefony

 

NUMERY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe

(SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego),  ul. Cmentarna 28, 18-100 Łapy

999

Straż pożarna

998

Policja

997

   

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie wodno - kanalizacyjne

994

Pogotowie energetyczne

991

Numer alarmowy

112

TELEFONY INFORMACYJNE

Informacja o stanie dróg krajowych

85 19793

Informacja o komunikacji kolejowej PKP

85 19436

Informacja autobusowa krajowa PPKS

85 19316

Informacja celna

811 01 28

Informacja o zagubionych i znalezionych zwierzętach

839 64 80

TELEFONY ZAUFANIA

Pomarańczowa Linia dla osób z problemami alkoholowymi

0 800 140 068

Niebieska Linia dla osób z problemami narkotykowymi

0 801 199 990

AIDS zielona linia

22 621 33 67

Młodzieżowy Telefon Zaufania

988