Dyżury aptek

Zmiany w dyżurach aptek po 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe, wprowadzone przez ustawodawcę zasady dotyczące dyżurów aptek

Nowelizacja ustawy refundacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. wprowadza kluczowe zmiany w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne. Chodzi o obowiązkowe dyżury aptek finansowane przez NFZ.

Organem kompetentnym w tej sprawie jest Starostwo Powiatowe.

Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku informacji dot. dyżurów aptek w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej na terenie powiatu opublikujemy ją na www.lapy.pl.

Grafik dyżurów aptek w miesiącu MARZEC 2024

Dyżury NIEDZIELA od 10:00 do 19:00

3.03.2024

Apteka ,,Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

10.03.2024

Apteka ,, Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel.85 688 00 86

17.03.2024

Apteka Salus ul.Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

24.03.2024

Apteka ,,Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

31.03.2024

Apteka ,,Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35