Punkt selektywnej zbiórki odpadów

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Łapach przy ul. Mostowej 9 czynnym od wtorku do soboty w godz. 7.00 – 15.00 odbierane będą: makulatura, opakowania wielomateriałowe, plastik, metal, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, farby, baterie, akumulatory, leki, świetlówki, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów dokonywanych samodzielnie przez mieszkańców, (1,2 Mg rocznie na jedną nieruchomość).

Urząd Miejski w Łapach nie prowadzi ewidencji miejsc zbiórek poszczególnych odpadów. Według informacji jakie posiadamy mieszkańcy miasta i gminy Łapy mogą pozbyć się:

- niesprawnych żarówek energooszczędnych zdając np. w P.H.U. ELTRON Hurtownia Elektrotechniczna, przy ul. Mostowej 4 w Łapach;

- niepotrzebnych, przeterminowanych leków zdając w aptekach znajdujących się na terenie miasta, według harmonogramów danych placówek;

- zużytych baterii wrzucając do odpowiednich pojemników stojących w Urzędzie Miejskim, jak również w wielu innych sklepach w takie pojemniki zaopatrzonych.

-zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon ( przyjmowanych w czasie zbiórek organizowanych okresowo przez Urząd Miejski w Łapach)

Urząd Miejski w Łapach informuje mieszkańców o organizowanych zbiórkach wielkogabarytowych na stronie www.lapy.pl.