Osiągnięte poziomy przez Gminę Łapy

2012

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 roku-49%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku-8,8%
 

2013

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 roku-38,00%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku-29,00%
 
Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Podlaskim na lata 2012-2017" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego. 
 

2014

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 roku - 29,00%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku - 25,00%
 
Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Podlaskim na lata 2012-2017" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego. 

2015

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 roku – 24,57%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku – 31,77%
 
Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Podlaskim na lata 2012-2017" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.
 

2016

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 roku – 13,69 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 roku – 37%

Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.

2017

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 roku – 14,77 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 roku – 38,21%

Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, niedziałające na podstawie umowy w gminą osiągnęły w roku 2017 następujące poziomy:

Nazwa firmy

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

MPO sp. z o.o. w Białymstoku

11,37%

20,88%

Nie dotyczy – firmy nie odbierały odpadów budowalnych i rozbiórkowych

PU-A „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

1,9%

18,54%

2018

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku – 10,81 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 roku – 41,81%

Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, niedziałające na podstawie umowy w gminą osiągnęły w roku 2018 następujące poziomy:

Nazwa firmy

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

MPO sp. z o.o. w Białymstoku

3,18%

33,68%

Nie dotyczy – firmy nie odbierały odpadów budowalnych i rozbiórkowych

PU-A „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

26,77%

30,03%

 

 

2019

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 roku – 17,21 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 roku – 42,56 %

Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, niedziałające na podstawie umowy w gminą osiągnęły w roku 2019 następujące poziomy:

Nazwa firmy

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

MPO sp. z o.o. w Białymstoku

17,36 %

43,46 %

Nie dotyczy – firmy nie odbierały odpadów budowalnych i rozbiórkowych

PU-A „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

33,02 %

40,03 %

 

2020

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku – 13,98 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku – 40,36 %

Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, niedziałające na podstawie umowy w gminą osiągnęły w roku 2020 następujące poziomy:

Nazwa firmy

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

MPO sp. z o.o. w Białymstoku

87,69 %

51,63 %

Nie dotyczy – firmy nie odbierały odpadów budowalnych i rozbiórkowych

PU-A „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

17,36 %

0,09 %