Stołówka i kuchnia w Szkole Podstawowej nr 3 przejdą w wakacje remont

piątek, 05 lipiec 2024

Dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł przyznało Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach (Osse) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Podlaskie Kuratorium Oświaty. Wkład własny Gminy Łapy to 20 tys. zł.

Umowę z podlaską kurator oświaty  Agnieszką Krokos-Janczyło podpisał 26 czerwca burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.

- W wakacje przeprowadzimy remont kuchni i stołówki polegający m.in. na wymianie instalacji elektrycznej, malowaniu ścian, ułożeniu terakoty w korytarzu kuchennym i montażu nowych drzwi. Zakupimy też nowe stoły i krzesła do stołówki. Poprawi się funkcjonalność, higiena i estetyka pomieszczenia. Poza tym wyposażymy kuchnię w nowy sprzęt AGD m.in. szafę chłodniczą. Nowy sprzęt uzupełni braki w wyposażeniu lub zastąpi stary mocno wyeksploatowany wylicza Mariola Grodzka, dyrektor szkoły. Pani dyrektor liczy, że od razu po wakacjach uczniowie będą mogli korzystać z odnowionej stołówki.

W ramach Programu przewidziane jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. Dotychczas, dofinansowanie z programu w latach ubiegłych otrzymały gminne Szkoły Podstawowe: nr 1 i nr 2 w Łapach oraz Szkoła Podstawowa w Uhowie.