„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, zapomnij o mnie”

poniedziałek, 15 kwiecień 2024

13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na Placu Niepodległości spotkali się przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy, którzy w ten sposób oddali hołd blisko 22 tys. obywatelom Polski zamordowanym w zbrodni katyńskiej oraz 96 osobistościom życia publicznego, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie.

O dwóch ważnych rocznicach w historii Polski związanych z ogromną stratą dla naszego narodu mówił burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

 - W zbrodni katyńskiej – wiosną 1940 r. - strzałem w tył głowy, w sposób metodyczny,  bez żadnego procesu znanego w cywilizowanym świecie Sowieci zamordowali blisko 22 tys. obywateli Polski (w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej). Zginęła intelektualna i moralna elita Rzeczypospolitej, kwiat polskiego społeczeństwa… - mówił pan burmistrz i nawiązując do katastrofy smoleńskiej przypominał, że 10 kwietnia 2010 r. „zginęło 96 osobistości życia publicznego, w tym m.in. prezydent Polski Lech Kaczyński z żoną, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 18 parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz załoga samolotu.

Przed ceremonią złożenia wieńców minutą ciszy została uczczona pamięć ofiar zbrodni katyńskiej z 1940 roku oraz osób, kóre zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe wraz z przewodniczącym Mariuszem Gołaszewskim oraz radni powiatowi Maria Busłowska i Andrzej Gąsowski. Obecni byli także wiceprzewodnicząca Krystyna Grabowska oraz radni: Leszek Gulewicz, Edyta Łapińska oraz Sławomir Jan Maciejewski. Gminną Radę Seniorów reprezentowała przewodnicząca Wanda Modzelewska wraz z radnymi, a Młodzieżową Radę Miejską reprezentowała przewodnicząca Klaudia Janowik z radnymi. Służby mundurowe reprezentowali komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 PSP w Łapach młodszy brygadier Maciej Foryś oraz zastępca naczelnika Ośrodka Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej młodszy kapitan Paweł Pruszyński.Nie zabrakło także przedstawicieli Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych na czele z prezesem Zenonem Perkowskim. Znicze zapaliły delegacje szkół. Wartę honorową przy Pomniku Niepodległości pełnili strażacy z OSP Łapy-Dębowina.

Po uroczystości na Placu Niepodległości delegacja władz samorządowych złożyła na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Łapach symboliczną wiązankę kwiatów i zapaliła znicze w hołdzie zamordowanym przez NKWD.