30 tys. zł na II edycję programu zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów „W zdrowym ciele zdrowy duch”

środa, 10 kwiecień 2024

Zadanie jest kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłym roku, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W 2023 r. wsparciem zostało objętych 100 osób. Z uwagi na wyjątkowy sukces poprzedniej edycji chcemy również w tym roku kontynuować i jednocześnie rozwijać kompleksowe podejście w działalności na rzecz dbania o zdrowie i dobrostan osób starszych.

Głównym punktem zadania są ćwiczenia rehabilitacyjne, które realizowane będą w ramach dwóch turnusów. Pierwszy z nich zaplanowano w południowej części naszego miasta, a drugi - w części północnej. Założenia projektu nie obejmują jednak tylko ćwiczeń ruchowych. Przeprowadzone zostaną również wykłady i spotkania edukacyjne, które dostarczą seniorom wiedzy na temat zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i zarządzania stresem.

Realizacja zadania "W zdrowym ciele zdrowy duch – program zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów” jest wyrazem troski o dobro seniorów w naszej społeczności. Planowane działania w zadania wpłyną na wiele aspektów zarówno zdrowotnych, jak i społecznych, stanowiąc odpowiedź na potrzeby związane z dostępem seniorów do szerokiego wachlarza zintegrowanych usług na poziomie lokalnym.

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Czek z rąk marszałka województwa podlaskiego Artura Koscikiego wspólnie z burmistrzem Krzysztofem Gołaszewskim odebrała przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Wanda Modzelewska i dyrektor Biblioteki Publicznej Małgorzata Roszkowska.