Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie

środa, 10 kwiecień 2024

Burmistrz Łap zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Łapy do pracy w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łapy w 2024 r. w zakresie: polityki społecznej; kultury, oświaty, sportu i zdrowia; ochrony środowiska i ekologii; wspierania aktywności mieszkańców i budowy społeczeństwa informacyjnego; ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami oraz w zakresie turystyki i rekreacji.

 Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej można składać do 7 maja  2024 r.

Link do BIP: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/organizacje_pozarzadowe/ogloszenie-z-dnia-2024-04-10-ogloszenie-o-naborze-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-zlozone-oferty-w-otwartym-konkursie-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-lapy-w-2024-r.html