Powołano Młodzieżową Radę Miejską w Łapach na kadencję 2023 – 2025

poniedziałek, 27 listopad 2023

W dniu 23 listopada 2023 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach na kadencję 2023-2025.

W szkołach stanowiących okręgi wyborcze na terenie gminy Łapy zostało wybranych 20 radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, co przedstawia Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej załączone poniżej.

Poprzedzająca wybory, dobrze przygotowana i przeprowadzona kampania wyborcza w szkołach pod nadzorem Okręgowych Komisji Wyborczych oraz ich opiekunów, była cennym doświadczeniem dla samych młodych radnych, jak i ich szkolnych rówieśników. Zachęciła uczniów do zastanowienia się nad wyborem „młodzieżowych liderów”, ożywiła szkołę oraz stworzyła okazję do dyskusji nad problemami młodzieży.

W dniu wyborów uczniowie mogli samodzielnie jak dorośli obywatele dokonać wyboru swoich przedstawicieli, którzy będą ich reprezentantami w strukturach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach.

Praca Młodzieżowej Rady Miejskiej jest jednym ze sposobów włączenia szkoły w życie społeczności lokalnej i ułatwia współpracę między uczniami z różnych placówek. Jest też doskonałą lekcją lokalnego patriotyzmu i podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Aktywność w Młodzieżowej Radzie to doskonały sposób na to, aby bardziej „zaprzyjaźnić się” ze sprawami lokalnymi.