Wspomnienie Ks. Prałata Józefa Wyznera w pierwszą rocznicę śmierci

środa, 15 listopad 2023

W pierwszą rocznicę śmierci Ks. Prałata Józefa Wyznera, 10 listopada, w naszej bibliotece odbyło się spotkanie poświęcone pamięci budowniczego kościoła, pierwszego proboszcza parafii pw. Św. Krzyża w Łapach i Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach Krystyna Grabowska oraz radni. Obecny był ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński. Licznie przybyli przyjaciele, znajomi i mieszkańcy Łap, którym był bliski. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła najbliższa Rodzina Księdza – bratanek Pan Andrzej Wyzner i jego żona.

Ks. Józef Wyzner urodził się 25 maja 1939 r. w miejscowości Czarnia k. Kadzidła. Na kapłana został wyświęcony 19 maja 1963 r. w Łomży przez Ks. Biskupa Czesława Falkowskiego. 1 grudnia1985 r. objął funkcję administratora tymczasowego parafii św. Krzyża w Łapach, a 30 grudnia 1985 r. mianowano go  jej proboszczem. Za szczególne zasługi dla Kościoła został uhonorowany tytułem Kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Od Papieża Benedykta XVI otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor biblioteki Małgorzata Roszkowska, która powitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał Burmistrz Krzysztof Gołaszewski. Spotkanie poprowadziła Wiesława Rogowska. Przedstawiła przygotowaną przez bibliotekę prezentację, która przybliżyła zebranym postać, posługę kapłańską i dokonania Ks. Prałata. Najważniejsze wydarzenia z jego życia zilustrowane zostały zdjęciami oraz fragmentami archiwalnych nagrań. W prezentacji znalazły się materiały udostępnione dzięki uprzejmości Pana Janusza Cwalińskiego.

Bardzo wzruszającym momentem spotkania było odczytanie przez Panią Barbarę Tomaszewską wybranych wpisów z księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci Ks. Prałata.

Na zakończenie kilka ciepłych słów do zebranych skierował Pan Andrzej Wyzner, który przywołał osobiste wspomnienia związane ze swoim stryjem.

Uroczyste spotkanie w pierwszą rocznicę śmierci było wyrazem uznania i wdzięczności dla Ks. Prałata Józefa Wyznera. Przywołaniem pamięci o cenionym i szanowanym przez parafian kapłanie. Wspomnieniem człowieka skromnego, pokornego i wrażliwego. Syna ziemi kurpiowskiej, którego życie i dzieło pięknie wpisało się w historię naszego miasta.

Biblioteka Publiczna