Imponujący wynik "Dwunasto/Trzynastej" Kwesty Łapskiego Towarzystwa

piątek, 10 listopad 2023

Kiedy w 2011 roku Łapskie Towarzystwo Regionalne ogłaszało I kwestę pod hasłem „Ocalmy od zniszczenia” – nie sądziliśmy, że ta inicjatywa wrośnie w nasz łapski  obyczaj. A jednak! Pomysł okazał się trafiony i nazwa wymyślona przez naszego historyka Piotra Sobieszczaka utrwaliła się w lokalnej tradycji. Renowacja pięknego nagrobka Heleny Płońskiej wykonanego z piaskowca to było nasze pierwsze przedsięwzięcie. Później zrealizowaliśmy kolejne i dziś na łapskim cmentarzu można podziwiać ponad 20 obiektów.

Tak  naprawdę - zakończona przed kilkoma dniami kwesta  była trzynasta z kolei. W 2020 r., kiedy 1 listopada z powodu pandemii cmentarze pozostały zamknięte – my jako ŁTR byliśmy przygotowani do zbiórki, która nawet otrzymała swój numer i była zaakceptowana przez MSWiA. Tyle ciekawostek historycznych.

A teraz pora na najważniejszy komunikat z 1 listopada 2023!  Tegoroczna kwesta na renowację starych nagrobków na łapskim cmentarzu przyniosła zawrotną i rekordową, jak do tej pory kwotę - 20 290 zł i 45 gr. (w tym 10 dolarów amerykańskich). Przypomnimy tu, że w 2011 r. cieszyła nas kwota nieco ponad 6 000…

To dzięki Państwa hojności i poczuciu lokalnego patriotyzmu mogliśmy zebrać fundusze na kolejne prace związane z odnowieniem starych nagrobków i zabezpieczeniem ich przed zniszczeniem i zapomnieniem. Zebrana suma dowodzi, że nasza dotychczasowa działalność nie zawiodła Państwa zaufania – a ono jest dla nas najważniejsze.

Widać nawet sam Pan Bóg nam błogosławi, bo co roku daje pogodę, która wręcz pomaga nam w dziele kwestowania. Jesteśmy wdzięczni za tę piękną aurę.

Nasze podziękowania kierujemy do  Wszystkim osób,  które tego dnia wsparły nasz wspólny szczytny cel. Spotkaliśmy się z ogromną sympatią ze strony naszej lokalnej społeczności i także przyjezdnych osób. Wiemy, że Państwo nas wspieraliście i wspieracie cały czas, bo przecież wspólnie odbudowujemy naszą lokalną tożsamość. A pamięć o zmarłych, godne upamiętnienie ich pochówku jest częścią tej tożsamości i wyrazem lokalnego patriotyzmu. Dziękujemy!

Dziękujemy naszym wspaniałym i niezawodnym wolontariuszom - setce osób, które zechciały razem z nami uczestniczyć w kweście. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Łap - Krzysztofowi Gołaszewskiemu, Wicestaroście Powiatu Białostockiego Panu Romanowi Czepe, radnym samorządu powiatowego i miejskiego, nauczycielom i nauczycielkom przedszkoli, szkół podstawowych i  średnich. Dziękujemy  członkom Straży Pożarnej, wśród których byli  komendant Dariusz Koc wraz z małżonką Katarzyną Koc, komendant Robert Dzierżek wraz z małżonką Barbarą Dzierżek, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łapach, Ośrodka Szkolenia Straży Pożarnej w Łapach i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z sekcją młodzieżową (Łapy, Łapy-Dębowina), pracownikom instytucji samorządowych, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Domowi Kultury, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łapach, organizacjom i stowarzyszeniom (m.in. zespołowi „Kolej na Łapianki”, członkom Łapskiego Towarzystwa Regionalnego).

Jak zwykle  nie zabrakło naszych  najmłodszych – dzieci i młodzieży: były m.in. dzieci dorosłych kwestujących,  uczniowie szkół podstawowych i średnich. Pięknie prezentowała się młodzieżówka OSP i oddział przygotowania wojskowego z ZSM.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do wsparcia nas tego dnia, a których nie wymieniliśmy.

 Do zobaczenia za rok 1 listopada 2024 - na XIV kweście „Ocalmy od zniszczenia”. 

 

                                                       Członkowie Zarządu ŁTR –

Dorota Kondratiuk, Piotr Sobieszczak