Oferta Fundacji Kaprys w Łapach złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

środa, 08 listopad 2023

W dniu 7 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego realizowanego przez Fundację Kaprys w Łapach, pn. „Don Kichot” w Łapach i dalej…

Wobec powyższego Burmistrz Łap w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu  www.lapy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Uwagi można przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy (decyduje data wpływu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.