Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

środa, 25 styczeń 2023

W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łapach oddała hołd bohaterom największego i najdłużej trwającego polskiego zrywu niepodległościowego, włączając się w obchody rocznicowe organizowane na terenie całego kraju.

Przygotowane przez nas uroczystości odbyły się 23 stycznia. Z inicjatywy członków UTW rozpoczął je wyjazd do wsi Łukawica. Pod pomnikiem “Trzech Krzyży” upamiętniającym zryw powstańczy w naszym regionie złożono kwiaty i zapalono znicze.

 W uroczystości uczestniczyli:

– Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski,
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach Dariusz Wincenciak,
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Mariusz Gołaszewski,
– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach Krystyna Grabowska,
– radni Rady Miejskiej: Sławomir Jan Maciejewski i Andrzej Rogowski,
– przedstawiciele Zarządu Łapskiego Towarzystwa Regionalnego im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego: Dorota Kondriatuk (prezes), Piotr Sobieszczak (wiceprezes), Marian Jurkin i Bogdan Zarzecki,
– Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy Małgorzata Roszkowska oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach na czele z prezes Barbarą Gogolewską.

Historię wydarzeń, które rozegrały się w Łukawicy 160 lat temu w niezwykle ciekawy sposób przybliżył zebranym Pan Wojciech Płoński, mieszkaniec Łukawicy i jeden z inicjatorów powstania pomnika. O miejscu tym opowiedział też Pan Zbigniew Płoński, przewodnik turystyczny. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili również cmentarz w Pietkowie. Zatrzymali się tam m.in. przy grobie rodziny hrabiostwa Starzeńskich. 

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy zatytułowanej „Śladami styczniowej wolności. W 160. rocznicę Powstania Styczniowego”. Znalazły się na niej materiały pochodzące ze zbiorów własnych biblioteki oraz ze zbiorów prywatnych Stanisława Kochanowskiego i Sławomira Jana Maciejewskiego. Składamy podziękowania Muzeum Niepodległości w Warszawie za podarowane bibliotece publikacje dotyczące Powstania Styczniowego oraz udostępnione (do celów wystawowych) wizerunki cyfrowe zbiorów.

Obchody zakończył wykład Janusza Danieluka z Archiwum Państwowego w Białymstoku pt. „Powstanie Styczniowe na Białostocczyźnie w świetle źródeł archiwalnych”. Przybliżył on zebranym przebieg powstania i “postyczniowe” represje, jakie miały miejsce w naszym regionie. Prelekcji towarzyszyła prezentacja oparta na archiwalnych kwerendach. 

Powstanie Styczniowe to przełomowe wydarzenie w historii narodu polskiego. Ukształtowało i umocniło naszą tożsamość oraz wywarło olbrzymi wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Wystawę „Śladami styczniowej wolności. W 160. rocznicę Powstania Styczniowego” można oglądać w holu na parterze i I piętrze biblioteki do końca lutego. Serdecznie zapraszamy!

Biblioteka Publiczna w Łapach