Rekrutacja do szkół oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

środa, 25 styczeń 2023

Zamieszczamy kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łapy na rok szkolny 2023/2024 oraz kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół, które są prowadzone przez Gminę Łapy na rok szkolny 2023/2024.

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Łap z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przepowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy na rok szkolny 2023/2024

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Łapy na rok szkolny 2023/2024

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Łapy na rok szkolny 2023/2024

UCHWAŁA NR XXXI/263/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

UCHWAŁA NR XXXI/264/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Łapy, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia