Projekt „Aktywny senior – szczęśliwy senior”

czwartek, 01 grudzień 2022

Seniorzy Miasta i Gminy Łapy, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy łapskiej bibliotece zakończyli projekt pt. „Aktywny senior – szczęśliwy senior”, który zyskał dofinansowanie z budżetu gminy Łapy.

Głównym celem zadania była organizacja historycznych, sportowych i prozdrowotnych spotkań dla seniorów miasta i gminy Łapy, a także integracja międzypokoleniowa. W projekcie wzięli udział seniorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach, klubach, kołach emerytów i rencistów, jak również seniorzy aktywni fizycznie oraz łapska młodzież.

Licznie zgromadzeni seniorzy, którzy od września do listopada czynnie uczestniczyli w działaniach projektowych, spotkali się w bibliotece, aby podsumować realizowany projekt. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Biblioteki Publicznej Małgorzata Roszkowska oraz dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej Przemysław Jaroszewski. Prezes UTW Barbara Gogolewska omówiła i podsumowała projekt, dziękując dyrektor biblioteki i pracownikom, za ich duży wkład w realizację zaplanowanych działań. Podczas spotkania obejrzeliśmy prezentację multimedialną przygotowaną i poprowadzoną przez dyrektora OKF w Łapach Przemysława Jaroszewskiego na temat historii łapskiego sportu, w której znaczna część fotografii i informacji pochodziła ze zbiorów pana Stanisława Kosickiego. Poznaliśmy sylwetki łapskich miłośników i propagatorów sportu oraz olimpijczyków. Rozmawialiśmy o dawnych sportowcach, trenerach, klubach i obiektach sportowych, które znajdowały się na terenie miasta. Wspominaliśmy minione czasy. Miłym akcentem uroczystości był występ taneczny cheerleaderki z MPower Cheers Łapy.
Realizowany projekt zakładał  integrację środowiska seniorskiego, integrację międzypokoleniową oraz zachęcał beneficjentów do aktywności fizycznej. Zaangażowanie wolontariuszy w działania projektu pokazało, że warto angażować się w życie społeczne, dzielić się swoją wiedzą i pasją. Cieszy nas bardzo fakt, że seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciu i przekonywali do tego innych.

W ramach zadania przeprowadziliśmy:

- spotkanie integracyjno – sportowe na łapskim stadionie, którego uczestnikami byli seniorzy oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach. Podczas spotkania pracownicy OKF zorganizowali gry i zabawy sportowe jednoczące młode pokolenie z seniorami oraz spacer Nordic Walking. Spotkanie zakończyliśmy integracją międzypokoleniową podczas zabawy przy ognisku z pieczeniem kiełbasek.
- spacer szlakiem najstarszych obiektów w naszym mieście, które warto sobie przypomnieć lub poznać ich historię. Zorganizowaliśmy spacer ulicą Sikorskiego, podczas którego odwiedziliśmy znajdujące się przy niej najstarsze obiekty. W ramach integracji międzypokoleniowej na przechadzkę zaprosiliśmy grupę młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach. Spacer był jednocześnie małą lekcją historii uzupełniającą działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego naszej Małej Ojczyzny.
- wycieczka do Warszawy, podczas której zwiedziliśmy Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Stadion to wielofunkcyjny obiekt sportowy, umożliwiający organizację widowisk sportowych, koncertów muzycznych czy wydarzeń kulturalnych. Poznaliśmy tam trasę pod nazwą „piłkarskie emocje”, którą pokonują piłkarze od wyjścia z autokaru do wejścia na murawę. Podczas zwiedzania Muzeum Sportu i Turystyki zobaczyliśmy stałą ekspozycję ukazującą dzieje sportu od antycznej Grecji do współczesności, a muzealne wystawy przybliżyły nam historię wielu dyscyplin sportowych począwszy od sportów zimowych, siłowych, wodnych po lekką atletykę i gry zespołowe.
- wyjazd na strzelnicę, to kolejne działanie projektowe. Podczas uczestnictwa w zajęciach doskonaliliśmy swoje umiejętności strzeleckie, nauczyliśmy się kontroli nad własnym ciałem i oddechem. Po zajęciach z dumą opowiadaliśmy sobie wzajemnie o osiągniętych wynikach (a były to niejednokrotnie dziesiątki). Szczególnie cieszyły się panie, które zetknęły się z bronią po raz pierwszy. Wśród uczestników płci męskiej zajęcia i otoczenie strzelnicy wywołały wspomnienia związane ze służbą wojskową i czasem spędzonym na poligonach. Była to również okazja do niecodziennej, świetnej zabawy z lekką dozą adrenaliny.
Dziękujemy wolontariuszom, uczestnikom i młodzieży za zaangażowanie w realizację  projektu i myślimy, że wszyscy miło i aktywnie spędzili czas.


                                                                                             Zarząd UTW w Łapach