XVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Transmisja online 28.09 o godz. 17.00

piątek, 23 wrzesień 2022

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września 2022 r. (środa) po posiedzeniu wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Łapach w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach odbędzie się XVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.

Transmisja online w dniu 28 września (środa) od godz. 17.00: TUTAJ                                                  

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. Przyjęcie protokołu pokontrolnego z kontroli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łapach.
  4. Kontrola szkół i przedszkoli w Gminie Łapy pod kątem organizacji pracy: administracja i obsługa, liczebność oddziałów (arkusze organizacyjne) w kontekście wydatków Gminy na oświatę poza subwencją oświatową:
  5. a) ustalenie harmonogramu kontroli.
  6. Sprawy różne.
  7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 24 czerwca 2022 r.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Rogowski

Załączniki