Zakończenie roku szkolnego. Rozpoczęły się wakacje!

piątek, 24 czerwiec 2022

1439 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z gminy Łapy zakończyło rok szkolny 2021/2022.

W piątek (24 czerwca) uczniowie odebrali swoje świadectwa.

Podczas zakończenia roku szkolnego najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia Burmistrza Łap za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za szkolne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Taka nagroda trafiła w sumie do 108 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski w tym roku osobiście wręczył stypendia uczniom w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II przy ul. Polnej oraz w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sekretarz Gminy Joanna Micota uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Matejki, gdzie w imieniu Burmistrza Łap wręczyła uczniom stypendia. Również radni Rady Miejskiej udali się do szkół w naszej gminie, aby wspólnie z uczniami i gronem pedagogicznym uroczyście zakończyć rok szkolny 2021/2022.

Wysokość indywidualnego stypendium naukowego, sportowego i artystycznego w tym roku to 400 zł. Stypendium jest wypłacane jednorazowo. Łączna wartość tegorocznych stypendiów wynosi 43.000 zł.

Stypendia Burmistrza Łap otrzymywał uczeń, który spełnił następujące warunki: 1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,40; 2) brał udział w olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej lub olimpiadzie z przedmiotów dodatkowych i uzyskał tytuł laureata lub finalisty; 3) brał udział we współzawodnictwie sportowym w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskał I, II lub III miejsce.

Wszystkim uczniom, którzy rozpoczęli wakacje oraz nauczycielom, pracownikom obsługi szkół oraz rodzicom życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku!