Pierwsza uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach

poniedziałek, 10 styczeń 2022

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 odbędzie się I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. Zaprzysiężenie Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach.
  4. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach.
  5. Powołanie Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Jan Maciejewski