75 nowych laptopów trafi do gminnych szkół

czwartek, 16 grudzień 2021

75 komputerów przenośnych trafi do sześciu gminnych szkół podstawowych. Będą z nich korzystać uczniowie i nauczyciele zarówno w czasie nauki stacjonarnej, jak i zdalnej. Nowy sprzęt został już (15.12) dostarczony do Urzędu Miejskiego. Wkrótce zostanie rozdysponowany proporcjonalnie do liczby uczniów i przekazany szkołom.

Dostawa jest realizacją umowy przetargowej na zakup sprzętu do nauczania stacjonarnego i hybrydowego w ramach projektu: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”.

Pandemia i konieczność prowadzenia nauki zdalnej wymusiła wiele niezbędnych zakupów. W ubiegłym roku z budżetu gminy przekazaliśmy naszym szkołom i przedszkolom 312 tys. zł na modernizację często przestarzałej infrastruktury informatycznej i dostosowanie jej do wymagań prowadzenia nauki zdalnej. Placówki zakupiły  serwery i wyposażenie pracowni informatycznych. Teraz udało się pozyskać dodatkowe środki i zakupić przenośne komputery. Potrzeby są duże, dlatego tak cieszą kolejne pieniądze pozyskane tym razem ze środków Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na doposażenie szkół w sprzęt informatyczny – mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Wartość zakupionego sprzętu to 171 585,00  złotych brutto, w tym 145 847,25 złotych stanowi dofinansowanie z UE.

logotypy EFRR kolor 07 08 2018