Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2022

piątek, 14 styczeń 2022

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2022 roku.

 

Lp.

Tytuł oferty / Oferent

Kwota wnioskowana

Status oceny

Punktacja*

Kwota dofinansowania

1

Udział i przygotowanie drużyn "PETRUS" Łapy w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej
 Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne "PETRUS" im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach

34 940,00 zł

Pozytywna

54,33

28 100,00 zł

2.

Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach oraz organizację zawodów miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców
 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Łapy

19 850,00 zł

Pozytywna

54,00

19 100,00 zł

3.

" OD SKRZATA DO SENIORA" – szkolenie sportowe, organizacja oraz udział w rozgrywkach w dyscyplinie – piłka nożna w 2022 r.
 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "Pogoń" Łapy

150 700,00 zł

Pozytywna

50,33

114 100,00 zł

4.

Przygotowanie drużyny  MPower Cheer  do udziału we współzawodnictwie sportowym w cheerleadingu w roku 2022
 Fokus Serwis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

43 140,00 zł

Pozytywna

50,00

20 800,00 zł

5.

Organizacja działalności sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Narew Łapy
 Uczniowski Klub Sportowy Narew Łapy

68 050,00 zł

Pozytywna

49,67

54 500,00 zł

 

6.

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Łapska Akademia Piłki Siatkowej w Łapach w roku 2022

Uczniowski Klub Sportowy Łapska Akademia Piłki Siatkowej

17 100,00 zł

Pozytywna

47,33

11 000,00 zł

7.

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŁAPA”
 Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA"

43 200,00 zł

Pozytywna

46,33

19 874,00 zł

8.

Realizacja działalności sportowej w 2022r. przez Klub Sportowy Klimat Łapy
 Klub Sportowy Klimat Łapy

33 085,56 zł

Pozytywna

45,33

26 100,00 zł

Łącznie:

410 065,56 zł

 

293 574,00 zł

Załączniki